page view image

Sommerkonsert med Renate og Morten Gjerløw Larsen

EVENT INFORMATION
event image

Morten og Renate Gjerløw Larsen kommer tilbake til Eidsbergkirkene etter å måtte utsette på grunn av korona. Det blir et stort spekter av musikk. Fra klassisk til viser, alt i en sommerlett innpakning.

Velkommen til sommerlige toner i Eidsbergkirkene denne sommeren!

musikk
konsert
kirke
sommer
mortengjerløwlarsen
renategjerløwlarsen